Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

gwałtowny wzrost stanów wody

świętokrzyskie, Rejon hydrologiczny IIIa, gwałtowne wzrosty stanów wody

Na całym obszarze osłony, w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w miejscu ich wystąpienia spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Punktowo, krótkotrwale mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze.