Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 29 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

O szkoleniach obronnych dla świętokrzyskich uczniów

Wojewoda Zbigniew Koniusz otworzył konferencję edukacyjną zorganizowaną w ramach projektu „My, młode pokolenie - Tobie Ojczyzno”. Uczestnikami spotkania w urzędzie wojewódzkim byli nauczyciele i dyrektorzy świętokrzyskich szkół.

Celem konferencji było przede wszystkim przybliżenie pedagogom problematyki nauki przysposobienia obronnego oraz sposobów i metod realizacji zajęć w związku ze zmianą podstawy programowej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. – Dzisiejsze spotkanie jest trzecią odsłoną projektu - dwa jego poprzednie elementy to szkolenia proobronne w szkołach oraz projekcje filmu edukacyjnego. Bardzo dobrze, że jest tak duży odzew ze strony nauczycieli. W tej konferencji chodzi nam głównie o uzupełnienie warsztatu, aby w sposób nowoczesny i atrakcyjny przekazywać młodym ludziom wiedzę na temat przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych i ekstremalnych – nie tylko wprost związanych z konfliktem zbrojnym, ale również innymi okolicznościami, na przykład katastrofami naturalnymi. Wszystko po to, aby młodzież miała wiedziała: jak się odpowiednio zachować, co wolno czy też czego nie wolno robić w danych sytuacjach – mówił wojewoda.

„My, młode pokolenie - Tobie Ojczyzno! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów i nauczycieli - jako odpowiedź na zagrożenia, które pojawiły się w związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią, ale przede wszystkim w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. Projekt rozpoczął się na początku września i trwać będzie do końca listopada. To przede wszystkim szkolenia dla uczniów w regionie - m.in. szkolenia strzeleckie, zasady organizacji schronów i alarmowania o zagrożeniu z powietrza czy przygotowanie tzw. „plecaka przetrwania”. Główne cele akcji to m.in. przygotowanie do prawidłowego reagowania w sytuacji konfliktu zbrojnego lub innego zagrożenia, nabywanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, wspieranie młodzieży uczącej się w klasach wojskowych oraz organizacji działających na rzecz obronności.

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Świętokrzyski.