OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 52 - Oblodzenie, Przymrozki X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Podziękowanie dla druhów

Wojewoda Świętokrzyski przeznaczył 180 tysięcy złotych dla 22 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym regionie, które uczestniczą w akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Umowy z samorządowcami podpisano w urzędzie wojewódzkim.

Zainicjowana przez wojewodę, po rozpoczęciu działań wojennych na Ukrainie, akcja „OSP pomaga i integruje” polega na wsparciu ukraińskich uchodźców – zarówno przez strażaków ochotników, jak i Państwową Straż Pożarną – poprzez udostępnienie im remiz OSP oraz zapewnieniu wyżywienia i opieki. – Czas płynie szybko, ale zadania które spoczęły na was wiosną tego roku nie wygasają. Bardzo się cieszę, że w tak dobry i piękny sposób wpisujecie się w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy. Po tym, co stało się w lutym, wasza reakcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Świętokrzyskie jest wiodącym województwem, jeśli chodzi o zaangażowanie 0chotniczych Straży Pożarnych w niesienie pomocy uchodźcom. W akcję włączyły się nasze jednostki OSP, które – dysponując różnym potencjałem – udzieliły schronienia potrzebującym wypełniając hasło: „OSP pomaga i integruje” – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz dziękując strażakom za ich wsparcie na rzecz uchodźców.

Po 10 tys. zł trafi do 14 strażnic OSP, w których obecnie przebywają uchodźcy z Ukrainy. Po 5 tys. zł otrzymają druhowie ze strażnic, które kwaterowały uchodźców, a obecnie pozostają w dyspozycji wojewody w gotowości do przyjęcia kolejnych obywateli Ukrainy (to 8 strażackich jednostek). Pieniądze pochodzą z Funduszu Pomocy i – jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW – przekazane będą na finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków poniesionych na zadania polegające na zapewnieniu właściwych warunków bytowych w strażnicach, zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym, umożliwiających kwaterowanie w obiektach OSP obywateli Ukrainy. W ramach otrzymanych środków możliwe będzie m.in.: zakup opału, przenośnych urządzeń grzewczych, butli gazowych, agregatów prądotwórczych oraz innego niezbędnego asortymentu lub pokrycie opłat za media. Przekazywane środki to także docenienie zaangażowania i pomocy świętokrzyskich druhów.