OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 135 - Gęsta mgła X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to ponad dwustustronicowy dokument, w którym opisany został cały system bezpieczeństwa narodowego.

Pokazuje zależności i wzajemne relacje między jego poszczególnymi ogniwami. 

Link do strony  spbn.gov.pl