Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje dla samorządów województwa świętokrzyskiego

Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2016

Od 2016 roku do wniosku o dotację na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych należy załączyć Uchwałę Rady Powiatu/Gminy o zabezpieczeniu środków finansowych stanowiących udział własny jednostki. 

Pliki do pobrania