Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje dla samorządów województwa świętokrzyskiego

Lista zadań 2017 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lista priorytetowa zadań planowanych do realizacji w 2017 roku została zaktualizowana w związku z pilną koniecznością realizacji zadania pod nazwą: Remont zbiornika wodnego na rzece Kamionce związanego z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych

Pliki do pobrania