Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego

Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego

Informacja dotycząca zbierania i przetwarzania danych od osoby, której dane dotyczą:

1. Administratorem Państwa danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 342 11 15

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ŚUW można skontaktować się w formie pisemnej pisząc na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl lub telefonicznie: 41 342 18 70

3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Państwa dane w celu wydania karty doskonalenia zawodowego na podstawie:

  • art. 12d ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt - tj. 10 lat.

5. W związku z przetwarzaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

Pliki do pobrania