Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Wnioski o wydanie karty doskonalenia zawodowego