Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Aktualizacja nr 3 z dnia 31 marca 2015 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownicwo Medyczne dla Województwa Świętokrzyskiego