Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY – ROK 2018

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art.13 ust 2 - 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408),  zatwierdził ramowy program kursu KPP następującym podmiotom:

  • Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.42.2017 z dnia 15 grudnia  2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 13 stycznia do 4 lutego 2018 roku;
  • KB-MED Krzysztof Bartkiewicz; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.41.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 16 grudnia 2017 r  do 21 stycznia 2018 roku;
  • KB-MED Krzysztof Bartkiewicz; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.40.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 9 grudnia 2017 r.  do 14 stycznia 2018 roku;