Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

KURSY KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY – ROK 2018

Wojewoda Świętokrzyski, działając na podstawie art.13 ust 2 - 4 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408),  zatwierdził ramowy program kursu KPP następującym podmiotom:

 • „Firma Usługowa MEDI-MUZ Zbigniew Skrzypek””; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.13.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 21 do 19 maja 2018 roku;
 • „Akademia Promocji Ratownictwa Sebastian Klimczak”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.12.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 23 do 29 kwietnia 2018 roku;
 • „Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe” program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.11.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 14 kwietnia 2018 r.  do 06 maja 2018 roku;
 • Stowarzyszenie SALUTEM ; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.10.2018 z dnia 05 kwiecień 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 28 kwietnia 2018 r. do 13 maja 2018 roku;
 • „MAT EDUKACJA” program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.9.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 14 kwietnia 2018 r.  do 27 maja 2018 roku;
 • „Usługi Medyczne Tomasz Gębura”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.8.2018 z dnia 03 kwietnia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 7 kwietnia 2018 r.  do 29 kwietnia 2018 roku;
 • „Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.7.2018 z dnia 08 marca 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 marca 2018 r.  do 25 marca 2018 roku;
 • „Akademia Promocji Ratownictwa Sebastian Klimczak”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.6.2018 z dnia 01 marca 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 05 marca 2018 r.  do 11 marca 2018 roku;
 • Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.5.2018 z dnia 05 luty 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 luty 2018 r.  do 10 marca 2018 roku;
 • Stowarzyszenie SALUTEM ; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.4.2018 z dnia 05 luty 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 marca 2018 r. do 25 marca 2018 roku;
 • Firma Usługowa "MEDI-MUZ" Zbigniew Skrzypek program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.3.2018 z dnia 5 luty 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 10 lutego do 4 marca 2018 roku;
 • Podmiot „Akademia Promocji Ratownictwa”; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.2.2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 29 stycznia do 4 luty 2018 roku;
 • KB-MED Krzysztof Bartkiewicz; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.1.2018 z dnia 09 stycznia 2018 roku; kurs zaplanowany w terminie od 20 stycznia 2018 r.  do 11 lutego 2018 roku;
 • Stowarzyszenie SALUTEM; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.42.2017 z dnia 15 grudnia  2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 13 stycznia do 4 lutego 2018 roku;
 • KB-MED Krzysztof Bartkiewicz; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.41.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 16 grudnia 2017 r  do 21 stycznia 2018 roku;
 • KB-MED Krzysztof Bartkiewicz; program kursu zatwierdzony pismem znak: BiZK.VII.6312.40.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku; kurs zaplanowany w terminie od 9 grudnia 2017 r.  do 14 stycznia 2018 roku.