Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Co to jest krew

Krew jest tkanką złożoną z komórek-krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które pływają w części płynnej krwi zwanej osoczem lub plazmą.

W tętnicach i żyłach dorosłego człowieka krąży około 5 litrów krwi.

Kto może zostać krwiodawcą?  

Krew lub osocze może oddawać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 60 lat.

Krwiodawcy muszą byś zdrowi. Tylko wówczas upust krwi nie będzie szkodliwy dla ich organizmu.

Poza tym pobrana krew lub osocze nie mogą stanowić zagrożenia dla chorych, którym zostaną one później przetoczone.

Przy każdym oddawaniu krwi lub osocza wykonywane są badania, które pozwalają wykryć nosicieli HIV oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, a także osoby zakażone kiłą.

Krew można oddawać co 8 tygodni w ilości do 450 ml.

  ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ!  
Na Twoją krew i osocze czekają tysiące chorych.