Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Wstrząs pourazowy

Groźnym zjawiskiem, występującym u osób poszkodowanych w wypadkach, jest pojawienie się objawów wstrząsu. Mogą one wystąpić z przyczyn masywnego krwotoku (wstrząs krwotoczny), zmiażdżeń,. złamań, stłuczeń (wstrząs urazowy), oparzeń (wstrząs oparzeniowy).

Podstawowymi objawami każdego wstrząsu są:

 • szybko słabnące, a nawet niewyczuwalne tętno,

 • bladość skóry i jej ochłodzenie,

 • zimny, zlewny pot na powierzchni ciała,

 • rozszerzenie źrenic,

 • płytki, przyśpieszony oddech,

 • niepokój poszkodowanego,

 • apatia i senność.

Przy wystąpieniu początkowych objawów wstrząsu, poszkodowany najczęściej jest przytomny. Objawy wstrząsu pogłębiają strach, ból, zimno. Ponieważ wstrząs jest niebezpiecznym zjawiskiem, zagrażającym bezpośrednio życiu poszkodowanego, postępowanie przeciwwstrząsowe należy wdrożyć na miejscu wypadku.

Polega ono na:

 • zapewnieniu poszkodowanemu spokoju,

 • osłonięciu przed zimnem, deszczem, wiatrem,

 • zapewnieniu poszkodowanemu prawidłowego oddechu,

 • opanowaniu krwotoku,

 • założeniu opatrunku lub unieruchomieniu złamania,

 • ułożeniu poszkodowanego na wznak, z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,

 • uspokojeniu psychicznym,

 • ewentualnym podaniu do picia ciepłych płynów jeśli poszkodowany jest przytomny,

 • szybkim wezwaniu kwalifikowanej pomocy medycznej.