Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Objawy krwotoku

Objawy ogólne krwotoku są następujące:

  • bladość powłok ciała,

  • przyspieszenie tętna,

  • spadek ciśnienia krwi,

  • ogólne osłabienie,

  • szum w uszach,

  • zimny pot,

  • mroczki przed oczyma,

  • niepokój

  • wreszcie utrata przytomności, która poprzedza zgon.