Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Krwotok

Krwotokiem nazywamy nagłą utratę dużej ilości krwi. Przyjmuje się, że ilość krwi u człowieka wynosi 1/13 wagi ciała. Utrata 1/3 objętości krwi krążącej, a więc około 1,5 do 2,0 litrów jest groźna dla życia.

Krwotoki mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. Krwotoki zewnętrzne dzielimy na krwotoki tętnicze, w których jasna krew tryska z rany przerywanym strumieniem oraz krwotoki żylne, w których ciemna krew wylewa się z rany pod małym ciśnieniem. O krwotoku wewnętrznym mówimy wówczas, gdy krew gromadzi się w jamach ciała lub w przewodzie pokarmowym.

Wyróżniamy ponadto krwotoki miąższowe, w których krew sączy się z całej powierzchni uszkodzonego narządu.