OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 70 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Pozycja boczna ustalona

Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej wykonujemy w sposób następujący:

Po zajęciu miejsca z boku poszkodowanego leżącego na wznak układamy jego obie nogi w pozycji wyprostowanej. Następnie zginamy w kolanie kończynę dolną poszkodowanego, dosuwając ją do pośladka (rys. 19).

Wyprostowaną kończynę górną po tej samej stronie wsuwamy pod pośladek poszkodowanego (rys.20).

Pociągając za przeciwległą rękę, obracamy poszkodowanego na bok (rys. 21 ). Drugą ręką ułożoną na miednicy lub kolanie poszkodowanego pomagamy w dokonaniu obrotu. Następnie głowę poszkodowanego odchylamy do tyłu, a twarz kierujemy ku dołowi.

Dłoń ręki poszkodowanego podkładamy pod jego policzek (rys. 22). Drugą rękę poszkodowanego układamy wzdłuż tułowia.

Prawidłowe ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej (rys. 23) uniemożliwia mu przekręcenie się raz plecy lub brzuch, a odchylona do tyłu głowa zapobiega niedrożności dróg oddechowych wskutek zapadania się języka. Ułożona nisko i na boku głowa ułatwia wypływanie z jamy ustnej śliny, wymiocin i krwi. W pozycji tej powinno się układać wszystkich nieprzytomnych lub zagrożonych utratą przytomności.

Gdy nieprzytomnego nie można ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (np. z powodu złamania kończyn) wówczas poszkodowanego układamy w pozycji bocznej nietypowej (rys. 24).

W każdych warunkach powinna być zastosowana zasada, że nieprzytomny lub zagrożony utratą przytomności musi być ułożony w pozycji bocznej.