Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Technika masażu

Chorego układa się na plecach na twardym podłożu. Ucisk mostka powinien być silny, szybki i krótki. Dokonywany jest nadgarstkami ratownika ułożonymi jeden na drugim (rys. 14).

Miejscem ucisku jest linia środkowa ciała tuż poniżej połowy długości mostka (rys.15).

Masaż serca może być skuteczny tylko w połączeniu ze sztucznym oddychaniem. Jeżeli akcję ratowniczą prowadzi jeden ratownik, musi wykonać zarówno sztuczne oddychanie, jak Rys. 15 i masaż serca (rys.14). Po każdych dwóch wdmuchnięciach powietrza do płuc dokonuje się 15 uciśnięć na mostek. Liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16-20 na minutę.

Znacznie łatwiejsze jest wykonywanie reanimacji (ożywiania) przez dwóch ratowników (rys.16). Wówczas jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi zewnętrzny masaż serca. Ratujące osoby powinny współdziałać tak, aby liczba wdmuchnięć powietrza do płuc w stosunku do uciśnięć mostka wynoszą 1:5.

Pojawienie się samoistnego tętna na dużych tętnicach szyjnych lub udowych, a potem na tętnicach obwodowych, świadczy o powrocie czynności serca.

Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być delikatne i krótkie, aby nie spowodować ich ucisku, a tym samym utrudnienia dopływu krwi do mózgu. Szczególnie jest to istotne u dzieci i niemowląt. Reakcja źrenic na światło w postaci ich zwężenia (rys. 18) oraz ustępowanie sinicy świadczą o skutecznej akcji ratowniczej.