Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Zewnętrzny masaż serca

Zewnętrzny masaż serca polega na rytmicznym uciskaniu mostka w kierunku kręgosłupa tak aby wymiar "mostek-kręgosłup" ulegał, zmniejszeniu o 3-5 cm (rys.13a). Serce leżące między mostkiem a kręgosłupem zostaje Rys. 13b uciśnięte, co powoduje wyciśnięcie krwi z komór do małego i dużego krążenia.

Po zaprzestaniu ucisku na mostek następuje powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala na napełnienie się krwią komór serca (rys.13b). Sytuacja powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego zwolnieniu. Dostateczne krążenie krwi i ciśnienie tętnicze uzyskuje się wykonując masaż z szybkością 80 uciśnięć na minutę.