Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Pierwsza pomoc

Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku ratuje życie, gdy u poszkodowanego wystąpią:

 • zaburzenia w oddychaniu (bezdech),

 • zatrzymanie krążenia,

 • krwotok,

 • wstrząs pourazowy.

W zależności od wyniku tej oceny należy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy w zakresie:

 • podjęcia sztucznego oddychania,

 • zewnętrznego masażu serca,

 • zatamowania krwotoku,

 • ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,

 • zabezpieczenia poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,

 • wezwania pogotowia ratunkowego,

 • wezwania policji.