INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:62 - gwałtowne wzrosty stanów wodyOstrzeżenie meteorologiczne Nr 64 - intensywne opady deszczu X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XVI Mistrzostwa

XVI Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje w dniu 26 sierpnia 2017 r. „XVI Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2017”

Mistrzostwa na trwałe wpisały się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie umiejętności ratowników, wymiana doświadczeń oraz  popularyzacja ratownictwa, ochrony ludności i regionu świętokrzyskiego.

Zapraszamy Państwa na mistrzostwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Państwowej Straż Pożarnej i Policji.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i  ostatecznym składzie drużyny - należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2017 r. do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach faksem na nr 41 342-14-04 albo e-mailem na adres: (wioc02@kielce.uw.gov.pl). Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.  W dniu mistrzostw także nie będą przyjmowane zgłoszenia drużyn. 

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej.

W załączeniu:

- regulamin XV Mistrzostw,

- karta zgłoszenia drużyny na XV Mistrzostwa,

- program XV Mistrzostw.

Załączniki do strony