Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

XIV Mistrzostwa

XIV Mistrzostwa

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Zarządu Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach organizuje w dniu 29 sierpnia 2015 r. „XIV Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie - Chańcza 2015”

Mistrzostwa  na trwałe wpisały się w kalendarz sportów wodnych, których tradycją jest sprawdzenie umiejętności ratowników, wymiana doświadczeń oraz  popularyzacja ratownictwa, ochrony ludności i regionu świętokrzyskiego.

Zapraszamy Państwa na mistrzostwa, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Miejskich Ośrodków Sportu i Rekreacji oraz Państwowej Straż Pożarnej i Policji.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia decyzji o udziale w mistrzostwach i  ostatecznym składzie drużyny - należy przesłać kartę zgłoszenia na mistrzostwa w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2015 r. do Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach faksem na nr 41 342-14-04 albo e-mailem na adres: (wioc02@ielce.uw.gov.pl). Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.  W dniu mistrzostw także nie będą przyjmowane zgłoszenia drużyn. 

Koszty udziału i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie lub w ramach delegacji służbowej. W załączeniu przesyłam kartę zgłoszenia oraz komunikat o mistrzostwach.

Pliki do pobrania