Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

wezbranie stany ostrzegawcze

Na Wiśle przemieszcza się kulminacja fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich. W Zawichoście prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Na Wiśle obserwuje się przemieszczanie kulminacji fali wezbraniowej w strefie stanów wysokich. Na stacji wodowskazowej Zawichost prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.