Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:29 - gwałtowne wzrosty stanów wody

Data i godzina wydania: 12.08.2019 - godz. 14:13

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:29

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 15:00 dnia 12.08.2019 do godz. 08:00 dnia 13.08.2019

Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W godzinach popołudniowych i w nocy, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Barbara Olearczyk-Siwik