Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH

WODA W KRANACH Z UJĘCIA DALESZYCE NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: DALESZYCE, NIWY WÓJTOSTWO, DANKÓW, KRANÓW, BRZECHÓW, SMYKÓW, SIERAKÓW

WODA W KRANACH Z UJĘCIA DALESZYCE NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: DALESZYCE, NIWY, WÓJTOSTWO, DANKÓW, KRANÓW, BRZECHÓW, SMYKÓW, SIERAKÓW.