OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 70 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Opady marznące

Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, pińczowski i włoszczowski.
Obserwuje się i prognozuje miejscami występowanie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.