Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Opady marznące

Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących

Województwo świętokrzyskie powiaty: jędrzejowski, kazimierski, konecki, pińczowski i włoszczowski.
Zjawisko zakończyło się