Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Opady marznące

W województwie świętokrzyskim, powiatach: buski, jędrzejowski, kazimierski, m. Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski,

W województwie świętokrzyskim, powiatach: buski, jędrzejowski, kazimierski, m. Kielce, kielecki, konecki,
opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, w godzinach od godz. 18:00 dnia 01.12.2018 do godz. 07:00 dnia 02.12.2018, prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.