Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Mosty gm. Chęciny niezdatna do spożycia.

Woda w kranach z ujęcia Mosty gm. Chęciny niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości Mosty.