Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczywszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Kłucko niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości; Kłucko, Wyrębów, Huta, Kłucko-kolonia.

Woda w kranach z ujęcia Kłucko niezdatna do spożycia. Dotyczy miejscowości; Kłucko, Wyrębów, Huta, Kłucko-kolonia.