OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 70 - Upał X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH.

WODA W KRANACH Z WODOCIĄGU M O S K O R Z E W NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MOSKORZEW; DAMIANY; CHLEWICE.

WODA W KRANACH Z WODOCIĄGU M O S K O R Z E W NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI: MOSKORZEW; DAMIANY; CHLEWICE.