Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

wezbranie stany ostrzegawcze

świętokrzyskie, zlewnie: Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu - początkowo o charakterze burzowym, a w ciągu nocy ciągłym - na rzekach województwa świętokrzyskiego spodziewane są wzrosty poziomu wody lokalnie do strefy stanów wysokich. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów wzrosty te mogą mieć gwałtowny przebieg, lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.