Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk 7, kierunek Kielce

Utrudnienie na dk 7, odcinek Kielce-Radom, kierunek Kielce Zablokowany jeden pas ruchu Ruch odbywa się drugim pasem w kierunku Kielc Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 7
3. Pikietaż: 510+200
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Radom
5. Kierunek: Kielce
6. Miejscowość zdarzenia: Pogorzałe
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Awaria autobusu
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 autobus
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się drugim pasem w kierunku Kielc
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania utrudnienia: 2018-08-03
16. Godzina powstania utrudnienia: 08:35
17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA