Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia w Gnieździskach, gmina Łouszno niezdatna do spożycia.

Woda w kranach z ujęcia w Gnieździskach, gmina Łopuszno niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości: Ruda Zajączkowska, Michala Góra, Grabownica, Czartoszowy, Marianów, Fanisławice, Fanisławiczki, Eustachów Mały, Jedle, Fanisławice Hucisko, Fanisławice Przymiarki, Wrzosówka gm. Małogoszcz.