Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Burze z gradem

Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Województwo świętokrzyskie powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski.
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.