Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 78 m. Damiany

Utrudnienie DK 78 m. Damiany, pikietaż 171+200, zderzenie 2 samochodów osobowych, droga zablokowana, objazdy drogami lokalnymi, czas utrudnienia 2,5h.

Utrudnienie DK 78 m. Damiany, pikietaż 171+200, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Szczekociny - Jędrzejów, zderzenie 2 samochodów osobowych, ranne 2 osoby, droga zablokowana, Policja organizuje objazd drogami lokalnymi, czas utrudnienia 2,5 h.