Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Przekroczenie poziomu ozonu

5 lipca 2018 r. na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej została przekroczona wartość progowa poziomu alarmowego dla ozonu.

Informujemy, że w wyniku analiz pomiarów jakości powietrza dokonanych w dniu 6 lipca 2018 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach stwierdza, że w dniu 5 lipca 2018 r. na stacji monitoringu powietrza w Nowinach przy ul. Parkowej została przekroczona wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu, określona jako 180μg/m3 w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Poz. 1031).
Występowanie wysokich stężeń ozonu w powietrzu rośnie przy wysokich temperaturach powietrza i dużym usłonecznieniu. Główną przyczyną tworzenia się tego zanieczyszczenia jest obecność w powietrzu jego prekursorów, czyli tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów. Aktualne wyniki pomiarów uzyskiwanych w ramach Wojewódzkiego Systemu Jakości Powietrza dostępne są na stronie głównej Inspektoratu www.kielce.pios.gov.pl