Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

ZANIECZYSZCZONA WODA W KRANACH.

WODA W KRANACH Z WODOCIĄGU GNIEŹDZISKA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW I JEDLE.

WODA W KRANACH Z WODOCIĄGU GNIEŹDZISKA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA. OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI MARIANÓW I JEDLE.