Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

WODA W KRANACH Z UJĘCIA MIERZAWA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA . OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘCZEK - OSIEDLE MIESZKANIOWE

WODA W KRANACH Z UJĘCIA MIERZAWA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA . OSTRZEŻENIE DOTYCZY MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘCZEK - OSIEDLE MIESZKANIOWE