Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Wezbranie stany ostrzegawcze

Po południu i w nocy wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki oraz Kamiennej, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, zwłaszcza w górnych częściach zlewni, mogą zostać przekroczone stany alarmowe.