Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Mierzawa gm. Wodzisław niezdatna do spożycia

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że nastąpiło
pogorszenie jakości wody w wodociągu Mierzawa gm. Wodzisław w powiecie
jędrzejowskim. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie wydał decyzję
zakazującą korzystania z wody dostarczanej przez ww. wodociąg oraz nakazał podjęcie
natychmiastowych działań naprawczych prowadzących do poprawy jakości wody.