Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny, pikietaż 21+600, wywrócenie samochodu ciężarowego z kruszywem, ruchem kieruje Policja, czas utrudnienia 3h.

Utrudnienie DK S7k m. Chęciny, węzeł Kielce Południe, pikietaż 21+600, Wywrócenie samochodu ciężarowego z kruszywem, częściowo zablokowana jest łącznica Kielce - Warszawa (zjazd z DW 762 na S7 kierunek Warszawa), Policja kieruje ruchem na łącznicy Kielce - Warszawa, czas utrudnienia 3h.