Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Brzeście niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości; Brzeście, Sielec, Mieronice, Pękosław, Kowalów Dolny, Krężoły, Kowalów Górny, Nowa Olszówka.

Woda w kranach z ujęcia Brzeście niezdatna do spożycia. Ostrzeżenie dotyczy miejscowości; Brzeście, Sielec, Mieronice, Pękosław, Kowalów Dolny, Krężoły, Kowalów Górny, Nowa Olszówka.