Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK S7k Obwodnica Kielc

Utrudnienie DK S7k Obwodnica Kielc, pikietaż 4+100, zderzenie 2 samochodów osobowych, zablokowany jeden pas ruchu, czas utrudnienia 2h.

Utrudnienie DK S7k Węzeł Kielce Północ - Węzeł Kielce Zachód, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Skarżysko Kamienna - Jędrzejów, zderzenie 2 samochodów osobowych, zablokowany jeden pas ruchu, czas utrudnienia 2h.