Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk S7k,

Utrudnienie na dk S7k, odcinek węzeł Kielce Zachód - węzeł Kielce Jaworznia, kierunek Kraków, województwo świętokrzyskie pożar pojazdu

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: S7k
3. Pikietaż: 11+500
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: węzeł Kielce Zachód - węzeł Kielce Jaworznia
5. Kierunek: Kraków
6. Miejscowość zdarzenia: Górki Szczukowskie
7. Rodzaj zdarzenia: Inne zdarzenia
8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu, zablokowany prawy pas jezdni
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 bus
10. Liczba rannych: 0
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się lewym pasem jezdni
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3