Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów pikietaż 577+900, wywrócenie cysterny z gliceryną, wprowadzony ruch w obu kierunkach, ograniczenie prędkości do odwołania.

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów, pikietaż 577+900, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Jędrzejów - Kielce, wywrócenie cysterny z gliceryną, wprowadzony tymczasowo ruch w obydwu kierunkach, ograniczenie szybkości do odwołania