Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK S7e m. Wiśniówka

Utrudnienie DK S7e m. Wiśniówka, pikietaż 6+500, potrącenie pieszego, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Warszawy, ruch prawym pasem, utrudnienie 2h.

Utrudnienie DK S7e m. Wiśniówka, pikietaż 6+500, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Kielce - Skarżysko Kamienna (węzeł Kielce Północ), potrącenie pieszego przechodzącego w niedozwolonym miejscu, zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Warszawy, ruch odbywa się wyłącznie prawym pasem, utrudnienie 2h.