Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia Piekoszów II już zdatna do spożycia.

Urząd Gminy w Piekoszowie informuje, że w dniu 08.12.2017 r. otrzymał informacje z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach stwierdzającą przydatność wody do spożycia z ujęcia Piekoszów II dla miejscowości Piekoszów i tym samym odwołującą decyzję z dnia 06.12 .2017r.Nr SE Ia-4261/483/17 o braku przydatności do spożycia.