Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie na dk 74

Zablokowany jeden pas ruchu na 107+900 km DK74 m. Makoszyn.Policja kieruje ruchem wahadłowo .Przewidywany czas utrudnienia (h): 2

1. Województwo: świętokrzyskie
2. Nr drogi: 74
3. Pikietaż: 107+900
4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce - Opatów
5. Kierunek:
6. Miejscowość zdarzenia: Makoszyn
7. Rodzaj zdarzenia: Wypadek
8. Opis zdarzenia: Potrącenie pieszego
9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 x sam. osobowy
10. Liczba rannych: 1
11. Liczba zabitych: 0
12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu
13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Policja kieruje ruchem wahadłowo
14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2
15. Data powstania utrudnienia: 2017-12-07
16. Godzina powstania utrudnienia: 07:25
17. Źródło uzyskania informacji: Policja