Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów, Pikietaż 577+000, zderzenie 2 samochodów osobowych, zablokowany jeden pas ruchu, Policja kieruje ruchem, utrudnienie 2h.

Utrudnienie DK 7 m. Mnichów, pikietaż 577+000, odcinek drogi ograniczony miejscowościami Jędrzejów - Kielce, zderzenie 2 samochodów osobowych w ruchu, zablokowany jeden pas ruchu, Policja kieruje ruchem, utrudnienie 2 h.