Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Odwołano zakaz spożycia wody z ujęcia NORDKALK w Miedziance dot. M. Charężów i Miedzinka z Gminy Chęciny.

Odwołano zakaz spożycia wody z ujęcia NORDKALK w Miedziance dot. M. Charężów i Miedzinka z Gminy Chęciny. Dotyczy pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach nr SE Ia-4261/447/17