Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

skazona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia ,,Nordkalk" niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Gałęzice,Miedzianka,Zajączlów, Wierna-Rzeka gminy Piekoszów

Woda w kranach z ujęcia ,,Nordkalk" niezdatna do spożycia ostrzeżenie dotyczy miejscowości Gałęzice,Miedzianka,Zajączlów, Wierna-Rzeka gminy Piekoszów