Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty kryzysowe

Zanieczyszczona woda w kranach

Woda w kranach z ujęcia położonego w Nordkalk So.z.o.o niezdatna do spożycia dotyczy miejscowości Miejscowości Miedzianka i Charężów.

Woda w kranach z ujęcia położonego w Nordkalk So.z.o.o niezdatna do spożycia dotyczy miejscowości Miejscowości Miedzianka i Charężów.